Veien mot Svennebrevet

Svennebrevet er beviset på at du har en 4-årig yrkesutdannelse innen et håndverksfag og at du har fullført en yrkesutdanning. Å være ufaglært frisør uten svennebrev gir deg lavere lønn og mange arbeidsgivere stiller svennebrev i frisørfaget som et krav.

Du kan lese mer om fagbrev og svennebrev på utdanning.no.

 

Læretiden

Har du fullført 2 år på videregående skole, VG1 Design og håndverk og VG2 Frisør, vil læretiden være på 2 år. Det betyr at du får opplæringen med lønn i bedrift. Kravet er at alle fellesfagene er bestått.
Har du valgt en annen linje enn VG1 Design og håndverk og VG2 Frisør, blir læretiden noe lengre.

Lengden på læretiden avhenger av hvor mange år du har gått på videregående skole.

Har du fullført VG1 Design og håndverk, får du 12 mnd. fratrekk. Har du valgt en annen linje vil du få 3 mnd fratrekk. Har du i tillegg fullført VG2 på andre linjer, vil du få ytterligere 3 mnd. fratrekk (maks 6 mnd.til sammen). Studiekompetanse eller høyere utdanning gir ikke noe ekstra fratrekk. Et vitnemål fra Norsk Frisørskole gir 5 mnd. fratrekk.

Eksempel 1
Fullført 1 år på VG1 Helse og sosial og 5 mnd. på Norsk Frisørskole. Læretid blir da 3,4 år.

Eksempel 2
Fullført 1 år på VG1 Design og håndverk og VG2 Båtbyggerfag og 5 mnd. på Norsk Frisørskole. Læretid blir da 2,4 år.

Eksempel 3
Fullført VG1 og VG2 på Medier og kommunikasjon og 5 mnd. på Norsk Frisørskole. Læretid blir da 3,1 år.

 

Privatist

Om du mangler ett eller flere fag fra videregående kan du ta fagene som privatist i løpet av læretiden. Fagene som må være bestått er fellesfagene på VG2 (norsk, samfunnsfag, engelsk og kroppsøving teori). Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider.

 

Praksiskandidat

Hvis du har minst 5 års relevant praksis fra arbeid i salong kan du komme inn ta utdanningen din som praksiskandidat. En praksiskandidat er en privatist i yrkesfag med yrkespraksis, men som mangler teori for å få fag-/ svennebrev. Det betyr at utdanningen tar 25% lengre tid. Du vil få 5 mnd. fratrekk med vitnemål fra Norsk Frisørskole. Du kan lese mer på utdanning.no.

 

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er ny ordning der personer som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette.

Du trenger ett års praksis i faget for å bruke denne ordningen. Da søker du om å inngå en kontrakt med fylkeskommunen og arbeidsgiver, som gir veiledning og opplæring som leder frem til svenneprøven. Du har fritak fra fellesfagene når du tar fagbrev på jobb. Ordningen legger likevel vekt på opplæring i de grunnleggende ferdighetene som hører med til arbeidsoppgavene i salongen. Det kan du lese mer om her

 

Utdanning fra utlandet

Har du utdanningen fra utlandet kan du søke om å få godkjent papirene i Norge. Det er NOKUT som godkjenner høyere utdanning.
Har du frisørutdanning eller yrkesfagutdanning fra et annet land, kan papirene sendes til inntakskontoret i fylket du bor i for godkjenning. Du kan lese mer her

 

Svenneprøven

I slutten av lærlingtiden kan du, om du ønsker, ta svenneprøven. Svenneprøven er eksamen i frisørfaget, som tester om du har kompetansen som er beskrevet i læreplanen. Alle fagene, både yrkesfag og fellesfag må være bestått. Dersom fellesfagene ikke er bestått, skal det lages en plan på hvordan disse skal gjennomføres i løpet av læretiden. Svenneprøven kan tas hos bedriften du har tatt hoveddelen av opplæringen, men kan også avholdes andre steder.
Bedriften der du tar prøven har ansvar for disponere nødvendig arbeidsplass, materialer, redskaper og assistenthjelp under prøven.

I løpet av de fem månedene med intensivkurs hos oss blir du godt forberedt til svenneprøven. Lærlingtiden i salong vil forberede deg til svenneprøven.

Oppgavene du skal gjennom skal reflektere kravene til den faglig kompetansen. Oppgavene skal prøve kandidaten i planlegging og begrunnelse for valgte løsninger, gjennomføring av faglig arbeid, vurdering av eget arbeid og dokumentasjon av eget arbeid.

Hjelpemidlene som du har brukt i læretiden skal kunne benyttes når du gjennomfører prøven. Derfor er det viktig at du jobber aktivt med opplæringspermen i læretiden din. Som lærling i Nikita Hair eller Sayso får du tilgang til skreddersydd online og onsite opplæring, i tillegg til din egen opplæringsperm. Denne permen kan også ta med deg på svenneprøven

Slik melder du deg opp til svenneprøven:

  1. Lærebedriften er ansvarlig for å melde deg opp til svenneprøven. Oppmeldingen bør sendes inn senest to måneder før prøven skal avholdes.
  2. Gå til opplæringskontoret i fylkeskommunen der du signerte lærekontrakten, og få et oppmeldingsskjema. Obs! I noen fylker sender fagopplæringskontoret ut forhåndsutfylte oppmeldingsskjemaer for lærlinger i lærebedrifter.
  3. Fyll ut skjemaet og send dette til fylkeskommunen med bekreftet kopi av kompetansebevis/årskursbevis/vitnemål. Husk å legge ved all dokumentasjon, som f.eks kompetansebevis for teori som er gjennomført i læretiden.
  4. Fylkeskommunen godkjenner oppmeldingen og gir beskjed til Prøvenemnda. De er ansvarlige for gjennomføringen av fag- og svenneprøver i Norge.
  5. Du tar svenneprøven. Prøven er delt i to, og har en praktisk og en teoretisk del. Disse skal reflektere kravene til faglig kompetanse, prøve kandidaten i planlegging, begrunnelse for valgte løsninger, gjennomføring av faglig arbeid, vurdering av eget arbeid og dokumentasjon av eget arbeid.
  6. Hjelpemidlene som du har brukt i læretiden skal kunne benyttes når du gjennomfører prøven.
  7. Etter at prøven er levert får du en skriftlig melding av opplæringskontoret om du har bestått eller ikke. Ved stryk får har du rett til en ny prøve, og kan få skriftlig begrunnelse for resultatet.