SVENNEBREV

Hvordan kan man få svennebrev?

Svennebrevet er beviset på at du har en 4-årig yrkesutdannelse innen et håndverksfag og at du har fullført en yrkesutdanning. Å være ufaglært frisør uten svennebrev gir deg lavere lønn og mange arbeidsgivere stiller svennebrev i frisørfaget som et krav. Det er flere veier som leder til svennebrev. For mer informasjon og veiledning kan du ta kontakt med vårt opplæringskontor for lærlinger.

Læretiden

Har du fullført 2 år på videregående skole, VG1 Design og håndverk og VG2 Frisør, vil læretiden være på 2 år. Det betyr at du får opplæringen med lønn i bedrift. Kravet er at alle fellesfagene er bestått.
Har du valgt en annen linje enn VG1 Design og håndverk og VG2 Frisør, blir læretiden noe lengre.

Lengden på læretiden avhenger av hvor mange år du har gått på videregående skole. 

Privatist

Om du mangler ett eller flere fag fra videregående kan du ta fagene som privatist i løpet av læretiden. Fagene som må være bestått er fellesfagene på VG2 (norsk, samfunnsfag, engelsk og kroppsøving teori).

Praksiskandidat

Hvis du har minst 5 års relevant praksis fra arbeid i salong kan du komme inn ta utdanningen din som praksiskandidat. En praksiskandidat er en privatist i yrkesfag med yrkespraksis, men som mangler teori for å få fag-/ svennebrev. 

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er ny ordning der personer som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette.

Du trenger ett års praksis i faget for å bruke denne ordningen. Da søker du om å inngå en kontrakt med fylkeskommunen og arbeidsgiver, som gir veiledning og opplæring som leder frem til svenneprøven. Du har fritak fra fellesfagene når du tar fagbrev på jobb. Ordningen legger likevel vekt på opplæring i de grunnleggende ferdighetene som hører med til arbeidsoppgavene i salongen.

Svenneprøven

I slutten av lærlingtiden kan du, om du ønsker, ta svenneprøven. Svenneprøven er eksamen i frisørfaget, som tester om du har kompetansen som er beskrevet i læreplanen.

Alle fagene, både yrkesfag og fellesfag må være bestått. Dersom fellesfagene ikke er bestått, skal det lages en plan på hvordan disse skal gjennomføres i løpet av læretiden.

Svenneprøven kan tas hos bedriften du har tatt hoveddelen av opplæringen, men kan også avholdes andre steder.
Bedriften der du tar prøven har ansvar for disponere nødvendig arbeidsplass, materialer, redskaper og assistenthjelp under prøven.

I løpet av de fem månedene med intensivkurs hos oss blir du godt forberedt til svenneprøven. Lærlingtiden i salong vil forberede deg til svenneprøven.

Kontakt oss

Vil du vite mer om skolen og hvordan livet som frisørelev er? 

Send melding til oss!
Tlf: 930 71 320
Send en e-post til oss!
post@norskfrisorskole.no

Vi ringer deg!

Lurer du på noe? Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg innen 48 timer!

  Hva kan vi hjelpe deg med?
  d

  Welcome to Reina

  Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

  Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
  Saturday 09:00 - 18:00 hrs
  Sunday 09:00 - 18:00 hrs