For våre studenter

Vi ønsker et trygt og engasjerende læringsmiljø både på skolen og i salongene der du er utplassert. Vi er avhengige av både positive tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk fra deg for å kunne bli bedre.

Si fra når du er fornøyd eller når noe kan forbedres. Vi oppfordrer deg spesielt til å varsle oss dersom du observerer eller opplever alvorlige eller kritikkverdige forhold.

d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs