Trondheim

Norsk Frisørskole i Trondheim har toppmotiverte instruktører og en daglig leder som har videreutdanning innen pedagogikk og psykologi, som brenner for at undervisningen til enhver tid skal være oppdatert, motiverende og spennende.

Adresse:
Norsk Frisørskole AS, Kongensgate 21, 7012 Trondheim

Daglig leder: Ive Hansen
Telefon: 73 50 81 00
Epost: ive.hansen@norskfrisorskole.no /

Ive er mye ute på salongene i Trondheim og viser ansikt og pratet med folk. Først og fremst på våre egne salonger, Nikita og Sayso, men også i andre som elevene har vært utplassert i.

«Vi får mange forespørsler om å være med på visninger, opera, teater, og vi sier ja til alt!

Vi blir ofte spurt om å være med igjen, da elevene gjør en god jobb. På høsten arrangeres det også en messe med konkurranser, blant annet en fotokonkurranse elevene deltar i.

Vi bruker sosiale medier sammen med elevene og holder kontakt med de som er aktive i miljøet.

Vi jobber mye med miljø/kulturen på skolen. Vi må ha elever som trives og prater positivt om oss og anbefaler oss videre. Ikke minst at de prater om oss når de får seg lærlingeplass. Kundene sier ofte at det er så god stemning her og at de gleder seg til vi starter med kundedager igjen. Et godt rykte betyr alt og det føler jeg vi har klart å bevare så langt!»

Bilder fra skolen

Modelldager hos Norsk Frisørskole. bilde