Praktisk informasjon om studiet

Opptakskrav og opptaksprosess

For å kvalifisere for opptak ved Norsk Frisørskole kreves det at du har fullført grunnskolen med alle fagene fra ungdomsskolen.

Norsk Frisørskole har rullerende opptak med skolestart både i januar og august.

Studiet koster 85 000 kroner, og dette beløpet dekker all undervisning, praksis og en oppstartspakke som du får ved studiestart.

Lånekassen – lån og stipend

Som student ved Norsk Frisørskole har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen. Du kan søke om vanlig studielån og et ekstra lån som dekker skolepenger.

Lån til skolepenger

Siden det koster penger å gå på Norsk Frisørskole, har du muligheten til å søke et ekstra lån på opptil 34 750 kroner per semester for å dekke skolepengene. Hvis summen av skolepengene er høyere, må du selv dekke resten enten med egne penger eller ved å bruke penger fra basisstøtten.

Du trenger ikke å søke spesifikt om skolepenger. Det ekstra lånet til skolepenger blir automatisk inkludert hvis du søker om fullt stipend og lån i den vanlige søknaden.

Du må selv sjekke om du har rett til støtte fra Lånekassen. Hvis du er usikker, kan du kontakte vårt inntakskontor for assistanse.

Slik søker du hos Lånekassen

  • Når du er registrert som student og har fått skoleplass, kan du søke om støtte.
  • Send inn elektronisk søknad via Lånekassens nettsider og velg søknaden for «videregående uten ungdomsrett».
  • Søknaden blir først sendt til oss ved Norsk Frisørskole. Vi bekrefter skoleplassen og sender deretter søknaden videre til Lånekassen.
  • Når du får svar fra Lånekassen, signerer du avtalen, helst elektronisk.
Følgende kan hindre deg i å få støtte fra Lånekassen:
  • Hvis du er forsinket i utdanningen. Les mer om årsaker til forsinkelse og dine rettigheter ved sykdom og fødsel.
  • Hvis du allerede har brukt opp dine åtte år med støtte fra Lånekassen.

Hvis du har for høy inntekt eller formue. Du kan fortsatt få lån, men ikke stipend.

d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs