Drømmer du om å bli frisør?

Norsk Frisørskole tilbyr en solid grunnopplæringen i frisørfaget. Undervisningen varer i 5 intensive måneder og er både målrettet og fremtidsrettet!

1. Del av undervisningen legger vi stor vekt på de grunnleggende klippeteknikkene og fargeteori.

2. Periode har vi blant annet makeup og stilhistorie, i tillegg til praksis ute i salong og med kundedager på skolen. Fagene er  fordelt på totalt 730 timer.

U

Undervisningen foregår fra mandag til fredag, kl. 08.30- 16.00.

Undervisningen er lagt opp etter de offentlige godkjente lærerplanene på Vg 2 nivå og etter krav fra Kunnskapsløftet.

Vi har rullerende opptak og oppstart 2 ganger i året, januar og august.
Neste oppstart er 14. januar for Trondheim og 15. januar for Bergen og Oslo.

Søk her