Norsk frisørskole er en av Norges eldste private frisørskoler og har avdelinger i både Oslo, Bergen, Tromsø, Trondheim og Sandnes.
Vi tilbyr en solid grunnutdanning i frisørfaget og har faglærere med stor faglig- og pedagogisk bakgrunn.

Viser du stort engasjement og stå-på vilje, får du muligheten til å jobbe som lærling i en av våre salonger.

Raise Gruppen AS har eget opplæringskontor for lærlinger og vi ønsker alle som er studenter ved våre skoler, hjertelig velkommen til å søke lærlingplass i en av våre salonger!

Følgende kriterier gjelder:

  • Maks 10 % fravær
  • Karaktersnitt  4
  • Bestått alle skolens eksamener
  • Bestått Yrkesfaglig Fordypning(YFF)
  • Bestått allmennfag fra VG2
  • God orden og atferd
  • Skolepengene er betalt

For spørsmål ta kontakt med vår administrasjon, rekrutteringsansvarlig: 23 31 11 00.