Informasjon om eksamensordningen er hentet fra  www.udir.no

Praksiskandidat:
Vg3-eksamen i FRI 3102 frisørfaget.praksiskandidat, og fritak fellesfag.

Lærling 0+4 (rett fra ungdomstrinnet):
Vg3-eksamen i FRI 3102 frisørfaget, eksamen i alle fellesfag, med fritak for kroppsøving og prosjekt til fordypning.

Lærling 1+3 (fullført og bestått Vg1):
Vg3-eksamen i FRI 3102 frisørfaget, eksamen i alle fellesfag, med fritak på Vg2-nivå for kroppsøving og prosjekt til fordypning.

Lærling 2+2:
Her må alle fag på Vg1 og Vg2 være fullført og bestått, enten gjennom ordinær opplæring som elev eller ved å ha tatt alle privatisteksamener i fellesfag, programfag og prosjekt til fordypning, både på Vg1 og Vg2.

Privatistordningen i felles programfag på Vg2.

Eksamen for privatister:

Vg2 Frisør:

ProgramfagFagkode
ProduksjonFRI2001 Produksjon
FrisyredesignFRI2002 Frisyredesign
FRI2003 Tverrfaglig eksamen

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i hvert av programfagene. I tillegg skal privatisten opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt, fra hhv fylkeskommunen/Oslo kommune,  Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Sør-Trønderlag fylkeskommune og Troms fylkeskommune.

Privatisten får dermed én karakter i hvert av de felles programfagene og én tverrfaglig karakter på Vg2.

Fag i Vg1 og Vg2 kan eventuelt realkompetanse vurderes, men ikke eksamen eller svenneprøve på Vg3-nivå.  § 11-8 ff i forskrift til opplæringsloven gir regler for godskriving av tidligere gjennomgått opplæring og praksis. For eventuelt fritak i fellesfag, se forskrift til opplæringsloven § 3-51 og §3-67.

 Alle elever som søker lån ­igjennom Lånekassen forplikter seg til å ta ­offentlig eksamen i produksjon og ­frisyredesign og den tverrfaglige eksamen. (FRI 2001, 2002 og 2003)