Pris, lån og studieavgift

Frisørutdanningen til Norsk Frisørskole er godkjent av Statens Lånekasse. Du vil derfor kunne få lån og stipend til å dekke studieavgiften.

  • Prisen for selve studiet er kr. 79 000,-.
  • Av dette utgjør kr. 5 000,- betaling for en startpakke som inneholder nødvendig utstyr og verktøy du trenger i studiehverdagen.
  • Resterende kr. 74 000,- dekker administrasjonsomkostninger ved påmelding og etablering av skoleklasse, undervisning og produkter som benyttes i undervisningen samt kompendier/undervisningspermer.

Norsk Frisørskole har rullerende opptak og fyller opp klassene fortløpende. For at vi skal holde av en skoleplass til deg, betales kr 3 000,- ved kontraktsinngåelse. Dette er en del av den totale studieavgiften.

 

Hvordan gå frem for å få studielån

Så snart du har fått studieplass kan du sende søknad om stipend og lån via Lånekassens nettsider. Noen dager etter at søknaden er sendt over nettet, kan du sjekke på ” Dine sider” på lanekassen.no om søknaden din er behandlet, og hvor mye penger du får.

 

Enkel og sikker utfylling

Utfyllingen er enkel på nettet. Du får bare spørsmål som er relevante for akkurat deg, og det er ikke mulig å glemme noe i utfyllingen av nettsøknaden.

Dersom du må dokumentere noe i søknaden, får du beskjed om det. Du kan sende dokumentasjonen som et elektronisk vedlegg til nettsøknaden, eller du kan ettersende den.

 

Utbetalingsordning

Skolen sjekker oppmøte og gir derved beskjed til Lånekassen. Etter få dager blir lånet overført til din konto.

 

SMS og e-post

Lånekassen kan sende deg viktig informasjon helt gratis på SMS og e-post. Legg inn mobilnummeret ditt i søknaden, så får du informasjon om bl.a søknadsbehandling og utbetaling.