DIN LÆRETID

Læretiden er en stor del av frisørutdanningen.

Målet er at du skal få praktisk erfaring med å håndtere kunder og utvikle dine praktiske ferdigheter. Lærlingtiden er også viktig for å bli klar til å gjennomføre og bestå svenneprøven.

Som lærling blir du fulgt opp og det blir tatt hensyn til at jobben du gjør er en del av din frisørutdanning. Du vil også motta lønn under lærlingperioden og som lærling i en av Raise Gruppen sine kjeder har man gode lønnsbetingelser og mulighet til å påvirke sin egen lønn.

Vi har lærlinggaranti!

Raise Gruppen AS eier både Norsk Frisørskole samt frisørkjedene Nikita Hair og Sayso Hair & Style.

Vi har derfor lærlinggaranti til studenter som viser stort engasjement og stå-på vilje. 

Vi har eget opplæringskontor for lærlinger. Alle som er studenter ved våre skoler er hjertelig velkommen til å søke lærlingplass i en av våre salonger!

For å bli tilbudt lærlingplass hos Nikita Hair eller Sayso Hair & Style gjelder følgende kriterier:

  • Maks 10 % fravær
  • Karaktersnitt 4 eller mer
  • Bestått alle skolens prøver
  • Bestått Yrkesfaglig Fordypning (YFF) VG2
  • Bestått allmennfag fra VG2
  • God orden og atferd
  • Skolepengene er betalt

Raise Gruppen AS vil forsøke å tilby lærlingplass utifra lærlingen sitt geografiske ønske så fremt det er mulig, men forbeholder seg retten til å tilby der det er behov.

Læretidens lengde

Du begynner på læretiden din etter at frisørstudiet er gjennomført. Læretidens lengde påvirkes av hva slags utdanning du har fra før av, men varierer fra to til tre og et halvt år. Opplæringskontoret i fylket du tar din læretid fungerer som et mellomledd for lærlingen og fylket lærlingen har sin læretid. Opplæringskontoret vil bistå i innsendelse av dokumentert tidligere erfaring og annen utdannelse som kan være relevant for frisørfaget. Det er fylket som vurderer  hva slags utdanning og erfaring som kan erstatte deler av læretiden, og dermed lengden på din læretid. 

Eksempel 1 
Fullført 1 år på VG1 Helse og sosial og 5 mnd. på Norsk Frisørskole. Læretid blir da 3,4 år.

Eksempel 2
Fullført 1 år på VG1 Design og håndverk og VG2 Båtbyggerfag og 5 mnd. på Norsk Frisørskole. Læretid blir da 2,4 år.

Eksempel 3
Fullført VG1 og VG2 på Medier og kommunikasjon og 5 mnd. på Norsk Frisørskole. Læretid blir da 3,1 år.

Det er fullt mulig å snakke med Raise sitt opplæringskontor for veiledning før du starter din læretid.

Både Nikita Hair og Sayso Hair & Style har egne karriereportaler der du kan se hvor mange stillinger og lærlingplasser som til enhver tid er tilgjengelige. Inne på hver annonse kan du lese mer om fordelene med å være lærling hos oss.

For spørsmål ta kontakt med vår administrasjon, rekrutteringsansvarlig: 23 31 11 00.