Norsk Frisørskole har rullerende opptak med skolestart 2 ganger i året; januar og august.

Som minimum kreves det at du har fullført grunnskolen, og søkere som har noe videregående utdanning vil bli prioritert.

Etter at vi har mottatt din søknad, vil vi ta kontakt med deg for en samtale, og vi er opptatt av søkerens motivasjon og innstilling, da vi ønsker studenter som har en genuin interesse av å lære frisørfaget!

Søk her

DETTE LÆRER DU

Klippeteknikk

En grundig innføring i de grunnleggende klippeformene;
hel form, gradering, like lengder, økende lengder, og kombinasjoner av disse.

Farging / fargeeffekter og striping

Du får kunnskap om den kjemiske fargeprosessen og fargestoffets kjemiske oppbygning, og om fargevalg og påføring av farger.
I tillegg skal du lære hvordan du kan forhindre skader på helse og miljø.

Strukturomforming

Innføring i grunnleggende vikleteknikker og bruk av arbeidstegning som et hjelpemiddel i det praktiske arbeidet.

  • Du lærer å vikle klassisk vikling, mursteinsvikling og spiralvikling
  • Du lærer hva som kjemisk skjer i håret under en strukturomforming
  • Du lærer om anatomiske forutsetninger, hårtype, hårkvalitet, ønsket krøll og frisyre i forhold til å kunne velge rett teknikk og produkt for å innfri kundens ønske/behov.
  • Du lærer om spolestørrelse og hvilken omforming/krølltegning de gir
  • Elvene må avlegge en teoretisk prøve og en praktisk prøve,  samt ta kunder på kundedager som ønsker strukturomforming.


Frisyreforming/ Føn/styling

En innføring i fønteknikker med kam og børste, samt bruk av varmeverktøy med tilhørende stylingprodukter.
Vi gjennomgår også opprulling ved hjelp av curlere og klips, og oppsetning av langt hår.

Behandlingsmetoder 

Ulike behandlingsformer og bruk av preparater og verktøy. Kundeveiledning og produktvalg.

Bransjekunnskap/Økonomi

Her får du en innføring i hvilke elementer som påvirker driften av en frisørsalong, hvordan kalkulere produkter og tjenester, hvordan beregnes merverdiavgift, de ulike lønnssystemer, HMS, markedsanalyser og konkurrentanalyser.

Tegning

Skyggelegging, skissetegning og arbeidstegninger, samt projeksjon- og strukturtegning

Fagterminologi

Kunne definere begreper og kunne bruke fagterminologi i arbeidet.

•Form
•Inndeling og designlinje
•Tekstur
•Projeksjonsvinkel
•Distribusjon
•Indre og ytre område
•Crestområde
•Indre og ytre design

Makeup 1a

Makeup undervisningen er modulbasert. Som en del av undervisningen får du innføring i grunnleggende skjønnsminke. Ønsker du mer makeup, tilbyr skolen videregående kurs i modul 1b der du lærer kvelds make up, brudesminke og sminke til foto.