Avmelding

Avmelding fra studentenes side skal skje skriftlig til skolens administrasjon. Påmeldingsgebyret blir ikke refundert, da dette dekker administrasjon ved søknadsbehandling og plassbekreftelse.

Studentene må også betale for startpakken som inneholder nødvendig utstyr og verktøy du trenger i studiehverdagen innen skolestart for å få utlevert startpakke første skoledag. Møter man ikke opp første skoledag eller man unnlater å informere skolen om manglende oppmøte, er man økonomisk forpliktet i henhold til skolekontakten.