Opplæringskontoret

HVA GJØR ET OPPLÆRINGSKONTOR

Gir råd til daglig leder om opplæring av lærlinger

Gir råd til lærlinger ved spørsmål om faglig opplæring

Kontaktperson og bindeledd til utdanningsetaten/fylkeskommunen

Sender inn Lærekontrakt / opplæringskontrakt til utdanningsetaten

Melder opp til svenneprøve

opplæringskontoret: et kontaktpunkt for deg som lærling, oppfølging, støtte for deg: