Opplæringskontor

Opplæringskontoret til Norsk Frisørskole er kontaktpunktet for deg som lærling. Opplæringskontorets oppgave er å følge deg opp og støtte deg under din frisørutdanning hos Norsk Frisørskole.

De hjelper deg med:

  • Gi råd til daglig leder om opplæring av lærlinger
  • Gi råd til lærlinger ved spørsmål om faglig opplæring
  • Kontaktperson og bindeledd til utdanningsetaten og fylkeskommunen
  • Sender inn lærekontrakt eller opplæringskontrakt til utdanningsetaten
  • Melder opp til svenneprøve