Drømmer du om å bli frisør?

Norsk Frisørskole tilbyr deg som student en solid fagtyngde i frisørfaget. Undervisningen varer i 5 intensive måneder og er både målrettet og fremtidsrettet!

Vi har rullerende opptak med skolestart 2 ganger i året: januar og august.

Studieløp

Les mer om hva studiet inneholder: Fra fem måneder kurs, til lærlingtid og svenneprøven.

Hverdagen hos oss

Her er litt praktisk informasjon om undervisningen, utstyr, kunde- og modelldager, praksisperioder og den avsluttende prøven.

Bli med i et unikt miljø

Hos Norsk Frisørskole får du ikke bare læringen du trenger, men også venner og nettverk for livet.

Les om tidligere elev: Kajsa

Kajsa studerte på Norsk Frisørskole i Nydalen etter å vurdert veterinær, økonomistudiet og konditor. Les hvorfor hun var glad for at det var mer teoretisk studie enn hun trodde, og hennes vei til topps i Nikita Creative Awards for lærlinger!

Dette lærer du

Undervisningen hos Norsk Frisørskole legger stor vekt på grunnleggende klippeteknikker og fargeteori. Norsk Frisørskole tilbyr også kurs i makeup og stilhistorie. I tillegg kan vi tilby deg som student praksis ute i salong.
Fagene er fordelt på totalt 730 timer.

Klikk på på en boks for å lese mer.

Klipp

Alt om gradering, vinkling, lengder og det å sette sammen ulike klippeteknikker.

Farge

Både teoretisk og praktisk opplæring for å forstå fargeteori, fargekjemi og påføringsteknikker.

Hud

Analysere hår og hodebunn, varme og kalde hudtoner samt make up

Struktur

Hvordan utføre ulike teknikker, men også hvordan du kan lage en perfekt form til ulike ansikter og hårtyper.

Herrefag

God grunnutdanning på forming av skjegg og bart, barberkurs, klippeteknikker for menn.

Styling

Norsk Frisørskole gir deg en innføring i føn-teknikker med kam og børste, samt bruk av varmeverktøy med tilhørende styling-produkter. Du vil også lære opprulling ved hjelp av curlere og klips, og oppsetting av langt hår.

Anatomiske forutsetninger

Som frisør må du kunne tilby rådgivning basert på anatomiske forutsetninger. Det er en viktig del av frisøryrket å gi gode råd basert på kundens forutsetninger og veilede kunden din på best mulig måte.

Bransjekunnskap og økonomi

Du får en innføring i hvilke elementer som påvirker driften av en frisørsalong, hvordan kalkulere produkter og tjenester, hvordan beregne merverdiavgift, ulike lønnssystemer, budsjett, HMS, markedsanalyser og konkurrentanalyser.

Mange muligheter

Ved å utdanne deg som frisør, er du nødvendigvis ikke låst til en frisørsalong. Det er mye mer til studiet enn hva navnet tilsier.

I frisørbransjen er det mange utviklingsmuligheter. Noen velger å videreutdanne seg til å bli stylist og jobbe enda tettere opp mot moter, trender og tendenser. Andre velger pedagogikk og jobber som frisørlærer, mens andre velger å ta Mesterbrevet for å lære mer om ledelse, markedsføring, økonomi og yrkesteori for å kunne drive egen salong.

De fleste frisører har gode utviklingsmuligheter i salongen eller bedriften de jobber i. Jobber du i en stor bedrift, som for eksempel Nordens største frisørkonsern, Raise Gruppen, er mulighetene uendelige!

Frisør og modell. bilde

Spørsmål og svar

Pris, lån og studieavgift

Vi er godkjent av Statens Lånekasse.

Selve studiet koster kr. 79 000,-.
Av dette utgjør kr. 5 000,- betaling for en startpakke som inneholder nødvendig utstyr og verktøy du trenger i studiehverdagen.
Resterende kr. 74 000,- dekker administrasjonsomkostninger ved påmelding og etablering av skoleklasse, undervisning og produkter som benyttes i undervisningen samt kompendier/undervisningspermer.

Norsk Frisørskole har rullerende opptak og fyller opp klassene fortløpende.
For at vi skal holde av en skoleplass til deg, betales kr 3 000,- ved kontraktsinngåelse.
Dette er en del av den totale studieavgiften.

Hvordan gå frem for å få studielån:

Du må ha studieplass

 • Så snart du har fått studieplass, kan du sende søknaden din om stipend og lån via nettet.

Enkel og sikker utfylling

 • Utfyllingen er enkel på nettet. Du får bare spørsmål som er relevante for akkurat deg, og det er ikke mulig å glemme noe i utfyllingen av nettsøknaden.
 • Dersom du må dokumentere noe i søknaden, får du beskjed om det.
 • Du kan sende dokumentasjonen som et elektronisk vedlegg til nettsøknaden, eller du kan ettersende den.

Sjekk resultatet på www.lanekassen.no

Noen dager etter at søknaden er sendt over nettet, kan du sjekke på” Dine sider” på www.lanekassen.no om søknaden din er behandlet, og hvor mye penger du får.

Utbetalingsordning

Skolen sjekker oppmøte og gir derved beskjed til Lånekassen. Etter få dager blir lånet overført til din konto.

SMS og e-post
Lånekassen kan sende deg viktig informasjon helt gratis på SMS og e-post. Legg inn mobilnummeret ditt i søknaden, så får du informasjon om bl.a søknadsbehandling og utbetaling.

Hvem kan søke?

For å kunne søke dette studiet kreves det at du har fullført grunnskolen, og søkere som har noe videregående utdanning vil bli prioritert.

Etter at vi har mottatt din søknad, vil vi ta kontakt med deg for en samtale.

Norsk Frisørskole er opptatt av søkerens motivasjon og innstilling, da skolen ønsker studenter som har en genuin interesse av å lære frisørfaget!

Oppmøte:
Møter ikke studenten opp første skoledag etter bekreftet skoleplass, eller unnlater å informere skolen om manglende oppmøte, er studenten økonomisk forpliktet i henhold til skolekontakten.

Varighet:
Varighet av studiet: 5 intensive måneder og er både målrettet og fremtidsrettet!
Hvor mange timer: Fagene er fordelt på 730 timer
Undervisningen foregår fra mandag til fredag, kl. 08.30- 16.00.

Vi deler studiet inn i to deler:
1 termin: Fokus på de grunnleggende klippeteknikkene og fargeteori
2 termin: Fokus på makeup og stilhistorie, i tillegg til praksis ute i salong

Undervisningen er lagt opp etter de offentlige godkjente læreplanene på Vg 2 nivå og etter krav fra Kunnskapsløftet.

Opptakskrav

Norsk Frisørskole har rullerende opptak med skolestart 2 ganger i året; januar og august.

Som et minimum kreves det at du har fullført grunnskolen, og søkere som har noe videregående utdanning vil bli prioritert.

Etter at vi har mottatt din søknad, vil vi ta kontakt med deg for en samtale, og vi er opptatt av søkerens motivasjon og innstilling, da vi ønsker studenter som har en genuin interesse av å lære frisørfaget!

Veien til svennebrev

Informasjon om eksamensordningen er hentet fra udir.no

Praksiskandidat:
Vg3-eksamen i FRI 3102 frisørfaget.praksiskandidat, og fritak fellesfag.

Lærling 0+4 (rett fra ungdomstrinnet):
Vg3-eksamen i FRI 3102 frisørfaget, eksamen i alle fellesfag, med fritak for kroppsøving og prosjekt til fordypning.

Lærling 1+3 (fullført og bestått Vg1):
Vg3-eksamen i FRI 3102 frisørfaget, eksamen i alle fellesfag, med fritak på Vg2-nivå for kroppsøving og prosjekt til fordypning.

Lærling 2+2:
Her må alle fag på Vg1 og Vg2 være fullført og bestått, enten gjennom ordinær opplæring som elev eller ved å ha tatt alle privatisteksamener i fellesfag, programfag og prosjekt til fordypning, både på Vg1 og Vg2.

Privatistordningen i felles programfag på Vg2.

Eksamen for privatister:

Vg2 Frisør:

PROGRAMFAG

 • Produksjon (Fagkode: FRI2002 Frisyredesign)
 • Frisyredesign (Fagkode: FRI2002 Frisyredesign, FRI2003 Tverrfaglig eksamen)

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i hvert av programfagene. I tillegg skal privatisten opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt, fra hhv fylkeskommunen/Oslo kommune, Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Sør-Trønderlag fylkeskommune og Troms fylkeskommune.

Privatisten får dermed én karakter i hvert av de felles programfagene og én tverrfaglig karakter på Vg2.

Fag i Vg1 og Vg2 kan eventuelt realkompetanse vurderes, men ikke eksamen eller svenneprøve på Vg3-nivå. § 11-8 ff i forskrift til opplæringsloven gir regler for godskriving av tidligere gjennomgått opplæring og praksis. For eventuelt fritak i fellesfag, se forskrift til opplæringsloven § 3-51 og §3-67.

Alle elever som søker lån ­igjennom Lånekassen forplikter seg til å ta ­offentlig eksamen i produksjon og ­frisyredesign og den tverrfaglige eksamen. (FRI 2001, 2002 og 2003)

Ditt svennebrev

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i hvert av programfagene. I tillegg skal privatisten opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt, fra fylkeskommunen/Oslo kommune, Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Sør-Trønderlag fylkeskommune og Troms fylkeskommune.
Privatisten får dermed én karakter i hvert av de felles programfagene og én tverrfaglig karakter på Vg2.

Fag i Vg1 og Vg2 kan eventuelt realkompetanse vurderes, men ikke eksamen eller svenneprøve på Vg3-nivå. § 11-8 ff i forskrift til opplæringsloven gir regler for godskriving av tidligere gjennomgått opplæring og praksis. For eventuelt fritak i fellesfag, se forskrift til opplæringsloven § 3-51 og §3-67.

Alle elever som søker lån ­gjennom Lånekassen forplikter seg til å ta ­offentlig eksamen i produksjon og ­frisyredesign og den tverrfaglige eksamen. (FRI 2001, 2002 og 2003)

Jobb etter studiet:

Raise Gruppen AS har eget opplæringskontor for lærlinger og vi ønsker alle som er studenter ved våre skoler, hjertelig velkommen til å søke lærlingplass i en av våre salonger!

Følgende kriterier gjelder:

 • Maks 10 % fravær
 • Karaktersnitt 4
 • Bestått alle skolens eksamener
 • Bestått Yrkesfaglig Fordypning(YFF)
 • Bestått allmennfag fra VG2
 • God orden og atferd
 • Skolepenge er betalt

Du kan selvfølgelig søke lærlingplass i andre salonger. Men Norsk Frisørskole har gode inngangsbilletter til deg som student og tar ditt studie hos oss.

Jobbgaranti

Norsk Frisørskole er en av Norges eldste private frisørskoler og har avdelinger i både Oslo, Bergen og Trondheim.
Vi tilbyr deg en solid grunnutdanning i frisørfaget og har faglærere med stor faglig- og pedagogisk bakgrunn.

Viser du stort engasjement og stå-på vilje, får du muligheten til å jobbe som lærling i en av våre salonger.

Raise Gruppen AS har eget opplæringskontor for lærlinger og vi ønsker alle som er studenter ved våre skoler, hjertelig velkommen til å søke lærlingplass i en av våre salonger!

Følgende kriterier gjelder:

 • Maks 10 % fravær
 • Karaktersnitt 4
 • Bestått alle skolens eksamener
 • Bestått Yrkesfaglig Fordypning(YFF)
 • Bestått allmennfag fra VG2
 • God orden og atferd
 • Skolepengene er betalt

For spørsmål ta kontakt med vår administrasjon, rekrutteringsansvarlig: 23 31 11 00.

Pensum

Norsk Frisørskole har rullerende opptak med skolestart 2 ganger i året; januar og august.

Som minimum kreves det at du har fullført grunnskolen, og søkere som har noe videregående utdanning vil bli prioritert.

Etter at vi har mottatt din søknad, vil vi ta kontakt med deg for en samtale, og vi er opptatt av søkerens motivasjon og innstilling, da vi ønsker studenter som har en genuin interesse av å lære frisørfaget!

Dette lærer du

Klippeteknikk
En grundig innføring i de grunnleggende klippeformene;
hel form, gradering, like lengder, økende lengder, og kombinasjoner av disse.

Farging / fargeeffekter og striping
Du får kunnskap om den kjemiske fargeprosessen og fargestoffets kjemiske oppbygning, og om fargevalg og påføring av farger.
I tillegg skal du lære hvordan du kan forhindre skader på helse og miljø.

Strukturomforming
Innføring i grunnleggende vikleteknikker og bruk av arbeidstegning som et hjelpemiddel i det praktiske arbeidet.

Frisyreforming/ Føn/styling
En innføring i fønteknikker med kam og børste, samt bruk av varmeverktøy med tilhørende stylingprodukter.
Vi gjennomgår også opprulling ved hjelp av curlere og klips, og oppsetning av langt hår.

Behandlingsmetoder
Ulike behandlingsformer og bruk av preparater og verktøy. Kundeveiledning og produktvalg.

Bransjekunnskap/Økonomi
Her får du en innføring i hvilke elementer som påvirker driften av en frisørsalong, hvordan kalkulere produkter og tjenester, hvordan beregnes merverdiavgift, de ulike lønnssystemer, HMS, markedsanalyser og konkurrentanalyser.

Tegning
Skyggelegging, skissetegning og arbeidstegninger, samt projeksjon- og strukturtegning

Fagterminologi
Kunne definere begreper og kunne bruke fagterminologi i arbeidet.

 • Form
 • Inndeling og designlinje
 • Tekstur
 • Projeksjonsvinkel
 • Distribusjon
 • Indre og ytre område
 • Crestområde
 • Indre og ytre design

Makeup 1a
Makeup undervisningen er modulbasert. Som en del av undervisningen får du innføring i grunnleggende skjønnsminke. Ønsker du mer makeup, tilbyr skolen videregående kurs i modul 1b der du lærer kvelds make up, brudesminke og sminke til foto.

Avmelding

Avmelding fra studentenes side skal skje skriftlig til skolens administrasjon. Påmeldingsgebyret blir ikke refundert, da dette dekker administrasjon ved søknadsbehandling og plassbekreftelse.

Studentene må også betale et materialforskudd innen skolestart for å få utlevert startpakke første skoledag. Møter man ikke opp første skoledag eller man unnlater å informere skolen om manglende oppmøte, er man økonomisk forpliktet i henhold til skolekontakten.

Videregående kurs

Norsk Frisørskole tilbyr videregående kurs for at du skal kunne utvikle deg og oppdatere din kompetanse. Dette er enkeltstående tilleggskurs som man kan ta parallelt med frisørutdanningen.

Ønsker du å bygge på din kompetanse eller kunne utvide din service, er dette kurs som kan passe for deg. Våre kurs følger de siste trendene og kursene gir både teoretisk så vel som praktisk opplæring.

Du vil etterhvert finne oppdatert informasjon om hvor og når kursene arrangeres. Om du skulle ha andre spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Studentene på Norsk Frisørskole har Makeup Modul 1A som en integrert del av pensumet og får i tillegg muligheten til å ta Modul 1B som et eksternt kurs.

Makeup, modul 1a (ca 30- 35 timer)
TEORI:

 • Huden og hudtyper
 • Hygiene
 • Fargelære
 • Makeup og makeup teknikker
 • Brudesminke

PRAKSIS:

 • Produkter, materialer og redskaper
 • Hygienetiltak
 • Foundation, rouge, highlight/lowlight, rouge, lepper, bryn, øyer og vipper

Avsluttende oppgave: Brudesminke/styling
Alle kursdeltakere som har bestått kurset får et Diplom/Kursbevis.

Makeup Modul 1b (ca 35-40 timer)
Kurset bygger på modul 1a og er et viderekommende kurs i makeup, der du blant annet lærer å legge kveldsmakeup, festmakeup, ulike øyeskyggemetoder og bruk av løsvipper.

Avsluttende oppgave: Full makeup og styling

Alle kursdeltakere som har bestått kurset får et Diplom/Kursbevis

Color gel
Produktet legges som lakk, har egenskapene til gelé og fjernes i løpet av minutter. Gir et mer varig resultat enn vanlig neglelakk, da den herdes i UV-lampe. Varighet: 2-4 uker.

Alle kursdeltakere får et Diplom/Kursbevis.

Hair extentions
Extensions er punkter av hår som smeltes på ditt eget. Håret er ekte og av meget god kvalitet.

Nyttige linker

Trenger du hjelp?

Vi hjelper deg gjerne hvis du ikke fant all informasjon du trengte her.

Hvis det er noe du lurer på kan du ringe oss på tlf  23 31 11 00 eller sende en e-post til student@norskfrisorskole.no 

Klar for å starte din karriere?