SKOLENE

Norsk frisørskole er en av Norges eldste private frisørskoler og har avdelinger i både Oslo, Bergen, Tromsø, Trondheim og Sandnes.

Vi tilbyr en solid grunnutdanning i frisørfaget og har faglærere med stor faglig- og pedagogisk bakgrunn.

Norsk Frisørskole er et datterselskap av Raise Gruppen AS, med over 140 frisørsalonger i Norge og Sverige.
Viser du stort engasjement og stå-på vilje, får du muligheten til å jobbe som lærling i en av våre salonger. Raise Gruppen AS har eget opplæringskontor for lærlinger og vi ønsker alle som er studenter ved våre skoler, hjertelig velkommen til å søke lærlingplass i en av våre salonger.

Vår målsetting er å gi elevene en grundig og relevant grunnopplæring i frisørfaget, med vekt på klipping, fargeteknikker, frisyreforming og kundebehandling.

Vi legger grunnlaget for din karriere!

Les mer om studiet her.

Velg aktuell skole nedenfor eller i venstremenyen:

Oslo
Bergen
Trondheim
Sandnes